Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông cáo báo chí sự kiện Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng

( Cập nhật lúc: 23/11/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải thông cáo báo chí của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức sự kiện "Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022" tại thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: Thông tấn báo chí tuần lễ miến dong và các sản phẩm OCOP.pdf

Admin