Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để phát triển cây dong riềng

( Cập nhật lúc: 22/09/2022  )

Theo Kế hoạch số 775/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh ổn định 800-1.000ha dong riềng, trong đó 100% diện tích dong riềng đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (ATTP) và 240ha dong riềng đạt chứng nhận hữu cơ.

 Mô hình dong riềng của bà con nông dân xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể sinh trưởng và phát triển tốt

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, ngày 20/9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 2073/SNN-TT,BVTV&QLCL yêu cầu UBND các huyện Na Rỳ, Ba Bể, Bạch Thông định hướng, xác định vùng trồng cụ thể, đặc biệt là xác định vùng trồng đạt chứng nhận hữu cơ. Ưu tiên chọn những vùng đất phù hợp với đặc tính tự nhiên của cây dong riềng và nơi có các cơ sở chế biến miến dong phát triển. Đồng thời, xây dựng các giải pháp kỹ thuật về giống sử dụng giống dong riềng địa phương và DR1; chuyển đổi một số diện tích từ trồng cây dong riềng DR1 sang giống địa phương áp dụng quy trình hữu cơ để đáp ứng nhu cầu thị trường; xử lý củ giống trước khi trồng để quản lý tốt nguồn bệnh xâm nhập qua củ giống.

Đối với sản xuất cây dong riềng đảm bảo ATTP và theo tiêu chuẩn hữu cơ, cần tập trung chỉ đạo sản xuất cây dong riềng theo hướng: Đầu tư, thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện luân canh cây trồng nhằm cải tạo, tăng độ phì của đất. Quản lý tốt sâu, bệnh hại như: Nhóm sâu ăn lá, bệnh thối thân, bệnh cháy lá nhằm tăng năng suất, chất lượng củ; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng đúng quy trình trồng, cam kết sản xuất đảm bảo ATTP và đạt chứng nhận hữu cơ….

Việc tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo lợi ích giữa người sản xuất và đơn vị chế biến cần xây dựng mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp tiến bộ kỹ thuật trong thâm canh, chăm sóc nhằm nâng cao năng suất, giảm công lao động, giảm sâu bệnh trên cây dong riềng. Mô hình được thực hiện với sự tham gia của các HTX, THT, hộ gia đình sản xuất dong nguyên liệu. Thực hiện liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị cho nông sản mang lại hiệu quả cao trong sản xuất; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ nông dân sản xuất, hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm để cân bằng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và đơn vị chế biến, tiêu thụ. Đổi mới quy trình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, chế biến dong riềng. Tăng cường ràng buộc và có cơ chế quản lý việc liên kết sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu, cam kết bao tiêu của các đơn vị, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ được hưởng lợi, đầu tư từ ngân sách nhà nước./.

Hồng Chiêm