Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm

( Cập nhật lúc: 27/05/2022  )

Sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 là một chuỗi các sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP của tỉnh. Sự kiện có quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 01/6/2022-03/6/2022 tại huyện Ba Bể.

Việc tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm, sản phẩm OCOP gắn với hoạt động trải nghiệm sẽ quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm nông sản đặc trưng có thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn. Từ đó hình thành các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nhà phân phối và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn phát triển thị trường, mở rộng thị trường theo chuỗi giá trị.

 

Sự kiện có quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 01/6/2022-03/6/2022 tại huyện Ba Bể, gồm hoạt động chính như sau:

- Trải nghiệm sinh thái và vùng Bí xanh thơm tại huyện Ba Bể. Thời gian dự kiến bắt đầu vào lúc 13h30’ ngày 01/6/2022 (Thứ tư). Địa điểm tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh và thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể.

- Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Thời gian 03 ngày, dự kiến từ ngày 01/6/2022 - 03/6/2022. Địa điểm tại tiểu khu 1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể. Quy mô dự kiến 50 gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, OCOP và các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Khai mạc chương trình bắt đầu lúc 19h30’ ngày 01 tháng 6 năm 2022 (Thứ tư).

- Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Thời gian tổ chức dự kiến bắt đầu vào hồi 08h00’ ngày 02/6/2022 (Thứ Năm). Địa điểm Hội trường lớn, Trụ sở hợp khối huyện Ba Bể có địa chỉ tại thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

Xem lịch chi tiết tại công văn số 690/CV-SCT ngày 26/5/2022: VB 690 SCTBK.pdf

Hồng Chiêm