Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

( Cập nhật lúc: 01/11/2019  )

Sáng ngày 01/11/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị triển khai Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. Dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đại diện các ban, ngành đoàn thể tỉnh; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, phòng Kinh tế thành phố; Đại diện Trung tâm DVNN các huyện, thành phố và các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh.

 Ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên đại diện cho Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Chăn nuôi và Thú y, giới thiệu về những nội dung chính trong Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Luật Chăn nuôi được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, Luật gồm 8 chương, 83 điều. Luật Chăn nuôi quy định về giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Luật Trồng trọt được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, Luật gồm 7 chương, 85 điều. Luật Trồng trọt quy định về giống cây trồng; phân bón; canh tác; thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng; quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt.

Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Qua hội nghị nhằm giúp công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và người chăn nuôi nhận thức rõ hơn về những quy định của pháp luật trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, triển khai, kiểm tra, thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.


Hồng Chiêm