Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Khuyến nông: Hội thảo đánh giá Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững

( Cập nhật lúc: 29/11/2019  )

Ngày 28/11/2019, tại xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh gia Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững.

 Các đại biểu dự hội thảo đánh giá mô hình

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SNN ngày 29/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch dự toán chương trình sự nghiệp kinh tế về Khuyến nông năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Bắc Kạn đã phối hợp với UBND xã Rã Bản huyện Chợ Đồn thực hiện mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt có trồng bổ sung cây bản địa (Giổi xanh) hướng tới quản lý rừng bền vững với diện tích thực hiện 6,0 ha. Đối tượng tham gia là các hộ gia đình có đất rừng tự nhiên nghèo kiệt, mật độ cây trồng bổ sung 200 cây/ha.

 Các đại biểu tham quan mô hình tại thôn Khuổi Giả, xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Các hộ tham gia mô hình đã được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng bằng cây bản địa các biện pháp tác động như xử lý thực bì, kỹ thuật làm đất, tiêu chuẩn cây trồng bổ sung, quy trình chăm sóc và bảo vệ,…

Qua theo dõi và đánh giá kết quả mô hình tại thôn Khuổi Giả, thôn Bản Chói xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được thực hiện từ tháng 4/2019 (xử lý thực bì tháng 4/2019; cuốc lấp hố và bón phân tháng 5/2019, trồng cây bổ sung tháng 6/2019). Cây sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh, bộ lá khỏe mạnh, đẻ nhánh tốt.

 Cây Giổi xanh sau 5 tháng trồng

 

 

Mô hình khoanh nuôi tái sinh làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt, có trồng bổ sung cây bản địa hướng tới quản lý rừng bền vững là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển của ngành lâm nghiệp của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng, vừa bảo vệ đa dạng sinh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đức Toàn