Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

( Cập nhật lúc: 22/07/2019  )

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 760-KH/ĐU (ngày 19/7/2019) về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

 

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với mục đích ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn yêu cầu các Chi bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú; không phô trương, lãng phí; có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của tỉnh, tạo không khí phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành./.

Hồng Chiêm
Sign In