Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020

( Cập nhật lúc: 03/09/2020  )

Nhằm chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất, góp phần giữ vững mục tiêu tăng trưởng năm, ngày 01/9/2020 UBND tỉnh ban Quyết định số 1587 về phê duyệt Phương án sản xuất cây trồng vụ Đông năm 2020.

 Nông dân huyện Chợ Mới chăm sóc rau màu vụ đông năm 2019 (Ảnh tư liệu)

Theo Kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông toàn tỉnh là 1.352 ha. Trong đó, cây ngô 210 ha; Cây khoai lang 150 ha; Cây rau 944 ha; Cây ớt: 16 ha; Cây bí đỏ: 50 ha; Cây kiệu: 12ha, tổng sản lượng các loại cây trồng vụ Đông đạt trên 16.361 tấn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ, cơ cấu các loại cây trồng, các biện pháp kỹ thuật, đẩy nhanh việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tập trung vào các cây trồng có giá trị kinh tế cao, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện để đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nông sản; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp.

- Chủ trì tổ chức kiểm tra công nhận điều kiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất, khai thác, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, bán buôn, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường theo phân cấp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nông dân về sử dụng các giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng đưa vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế; lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng để khuyến cáo đến người dân.

- Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA, Viện Sinh học nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố trong quá trình chỉ đạo, triển khai sản xuất cây khoai tây nguyên liệu vụ Đông năm 2020.

Giao UBND các huyện, thành phố

- Trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, tổ chức triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2020 đảm bảo kế hoạch. Chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ (nếu có) cho sản xuất vụ Đông; phối hợp với các đơn vị trong ngành Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hộ nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch được giao, kịp thời nắm bắt vàtháo gỡ khó khăn cho người dân trong quá trình sản xuất.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Viện Sinh học Nông nghiệp và Công ty TNHH thực phẩm ORION VINAchỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất khoai tây theo từng hợp đồng đã cam kết với Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA và Viện Sinh học nông nghiệp.

- Chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trên cây trồngphù hợp với thực tiễn tại địa phương.

- Chỉ đạo việc chuyển đổi tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã có liên kết theo chuỗi đảm bảo đáp ứng về số lượng, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo nhu cầu của thị trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết trong sản xuất vụ Đông đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân./.


Hồng Chiêm (tổng hợp)