Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban khối Nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 15/05/2020  )

Sáng 15/5, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban khối Nông nghiệp năm 2020. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn và các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị giao ban khối Nông nghiệp

Vụ đông năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng 1.483ha cây rau màu, đạt 100% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 86.872 tấn, đạt 100% kế hoạch. Diện tích cấy lúa đạt 8.712ha, ngô 8.547ha, đạt 98% kế hoạch; cây thuốc lá 750ha, đạt 88% kế hoạch; dong riềng 494ha, đạt 95% kế hoạch. Tổng đàn đại gia súc 64.832 con, đạt 96% kế hoạch; đàn gia cầm 1.936.509 con, đạt 113% kế hoạch; đàn dê 16.992 con, đạt 78% kế hoạch; đàn lợn 123.722 con, đạt 89% kế hoạch. Tổng diện tích đăng ký trồng rừng 5.386ha, đạt 93% kế hoạch, diện tích rừng đã trồng là 1.901ha. Sản lượng khai thác gỗ 65.500ha, đạt 26% kế hoạch.

Một số loại dịch bệnh hại xuất hiện trên cây trồng, vật nuôi như: Bệnh đạo ôn lá trên lúa, sâu keo mùa thu trên cây ngô và một số cây trồng khác bị sâu bệnh gây hại rải rác, dịch tả lợn châu Phi tái phát đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 11 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (giảm 08 xã đã đạt chuẩn do sáp nhập), bình quân mỗi xã đạt 11,37 tiêu chí nông thôn mới. Có 105 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 - 4 sao. Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm 4 xã về đích xã nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 81 thôn đạt thôn nông thôn mới.

Hội nghị tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, đưa ra kịch bản tăng trưởng từ nay đến hết năm 2020 đảm bảo giá trị tăng trưởng của ngành nông nghiệp, giải pháp xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP, Dự án CSSP, giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia...

Các địa phương kiến nghị với tỉnh những nội dung như: Nguồn vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chuỗi giá trị cho các thôn nông thôn mới đề nghị thực hiện theo mô hình khuyến nông; hướng dẫn cụ thể, chi tiết thủ tục thanh quyết toán các nguồn vốn; chỉ đạo công tác tái đàn lợn trong điều kiện dịch tả lợn châu Phi tái phát như hiện nay.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị ngành Nông nghiệp cần đánh giá cụ thể, có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tập trung chăm sóc, tăng năng suất 03 loại cây trồng vụ xuân là dong riềng, nghệ, gừng; rà soát kế hoạch sản xuất vụ mùa, xem xét tăng diện tích một số cây trồng có dư địa. Các địa phương tập trung trồng rừng theo kế hoạch giao, tăng cường công tác bảo vệ rừng và giải ngân nguồn vốn khoanh nuôi bảo vệ rừng. Rà soát, đánh giá khả năng tiêu thụ gỗ rừng trồng.

Lĩnh vực chăn nuôi, khẩn trương khoanh vùng và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, thực hiện nghiêm túc công tác tái đàn lợn, kiểm soát nguồn giống, môi trường chăn nuôi, tham mưu cho tỉnh giải pháp ngắn hạn về công tác phát triển chăn nuôi từ nay đến cuối năm. Chuẩn bị sớm cho vụ đông năm 2020 bù lại sản lượng còn thiếu, tính toán quỹ đất, loại cây trồng hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố cần phân bổ chi tiết các nguồn vốn, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020./.


Hồng Chiêm