Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

( Cập nhật lúc: 02/03/2020  )

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ngày 28/02/2020 Chính quyền và BCH Công Đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở tổ chức hội nghị công chức, người lao động năm 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Văn phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và nội dung, phát động phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo báo cáo và quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở…. tập trung tham luận bàn những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở và cơ quan, đơn vị.Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng và toàn thể công chức, người lao động thuộc biên chế và biệt phái công tác tại khối Văn phòng Sở.

 Đồng chí: Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Tại Hội nghị, toàn thể công chức, người lao động đã tín nhiệm bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu, chỉ đạo hội nghị đồng chí Nông Quang Nhất, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những kết quả của công chức, người lao động Văn phòng Sở đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể Văn phòng Sở tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./. 

Hồng Chiêm
Sign In