Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Vũ Muộn xây dựng mô hình trồng chanh leo

( Cập nhật lúc: 10/09/2019  )

Năm 2019, Hợp tác xã Tiến Thành ở thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần NaFoods Tây Bắc (Mộc Châu, Sơn La) triển khai cho người dân tại các thôn Nà Kén, Tân Lập, Nà Khoang trồng hơn 4ha chanh leo trên địa bàn.

 Mô hình chanh leo của người dân xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông

Các hộ thực hiện mô hình được Công ty Cổ phần NaFoods Tây Bắc cung ứng và hỗ trợ trả sau về giống, được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh leo; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc triển khai trồng bảo đảm đúng thời vụ và được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm chanh leo.

Cây chanh leo được trồng từ tháng 3 dương lịch, hiện cây sinh trưởng, phát triển tốt, đang bói quả, hiện người dân đang tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch.

Việc người dân đưa cây chanh leo vào trồng nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, mô hình thành công sẽ góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo cho người dân địa phương./.


Hồng Chiêm