Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/07/2018  )
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp công tác như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp công tác như sau:

                                                                                                                                                           (Mã vùng 0209)

STT

Họ và tên

Chức danh

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

1

Nông Quang Nhất

Giám đốc Sở

3.871.350

0912.895.828

2

Hà Kim Oanh

Phó Giám đốc Sở

3.811.127

0913.555.491

3

Nguyễn Ngọc Cương

Phó Giám đốc Sở

3.873.113

0912.504.946

4

Nguyễn Mỹ Hải

Phó Giám đốc Sở

3.871.524

0912.912.311

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

 

1

Ngô Thế Cường

Chánh Văn phòng

3.871.336

0912.142.959

2

Đinh Thị Hồng Chiêm

Phó Chánh Văn phòng

3.810.783

0382.423.668

3

Vũ Đức Toàn

Chuyên viên

0914.042.684

4

Lê Thị Thúy Hà

Văn thư

3.870.164

0986.211.407

5

Mã Đình Cương

Chuyên viên

0949.193.276

6

Hứa Thị Phương

Tạp vụ

0378.732.609

7

Đỗ Thị Nguyệt

Kế toán

3.810.545

0986.968.721

8

Ma Thị Danh

Kế toán

 

0915.203.218

9

Luân Thị Đầm

Kế toán

 

0372.416.899

10

Kiều Thị Lan

Tạp vụ, Thủ quỹ

 

0982.404.683

11

Nguyễn Văn Huy

Bảo vệ

3.871.925

0362.424.545

12

Ma Văn Huân

0971.255.916

13

Nghiêm Xuân Toàn

Lái xe

 

0383.912.332

14

Hoàng Văn Hiền

 

0912.533.158

III

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

1

Lâm Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

 3.810.371

 0988.118.055

2

Văn Thị Thêu

Chuyên viên

0979.553.883

3

Nông Thái Thiều

Chuyên viên

3.871.340

0388.332.609

4

Nguyễn Thành Mai

Chuyên viên

0912.339.707

IV

THANH TRA SỞ

 

 

 

1

Nông Thị Nguyệt

Chánh Thanh tra

3.871.337

0911.192.211

2

Hà Xuân Kỳ

Thanh tra viên

 

0948.726.111

3

Nguyễn Lương Thắng

Thanh tra viên

3.871.184

0982.006.641

4

Phạm Thanh Thuỷ

Chuyên viên

0919.868.698

V

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

 

1

Ma Đức Khiêm

Trưởng phòng

 

0913.270.006

2

Đới Văn Thiều

Phó trưởng phòng

3.811.126

0974.200.888

3

Nông Văn Thắng

Chuyên viên

0972.427.842

0976.798.567

4

Hà Đức Mạnh

Chuyên viên

0369.049.592

5

Hoàng Đức Bắc

Chuyên viên

 

6

Hoàng Thị Hiếu

Chuyên viên

 

0982.902.032

7

Cao Thị Hồng Thắng

Chuyên viên

 

0972.901.666

8

Phạm Thị Thuý

Chuyên viên

3.871.338

0988.116.211

9

Đàm Thị Thu Huyền

Chuyên viên

 

0982.425.583

10

Trần Thị Châm

Chuyên viên

0972.427.842

VI

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

1

Quách Đăng Quý

Chi cục trưởng

3.870.677

0912.704.359

2

Nguyễn Quốc Huy

Phó Chi cục trưởng

3.811.963

0912.339.858

3

Đinh Thị Dung

Văn thư

6.250.039

0915.970.889

VII

CHI CỤC THỦY LỢI

 

 

1

Triệu Văn Thanh

Chi cục trưởng

3.810.610

0912.004.712

2

Đinh Thị Dung

Văn thư (kiêm nhiệm)

3.810.078

0915.970.889

VIII

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 

 

1

Hoàng Việt Thường

Chi cục trưởng

3.871.335

0962.842.585

2

Nông Xuân Hữu

Phó Chi cục trưởng

3.870.867

0916.574.459

3

Đinh Dũng Tiến

Phó Chi cục trưởng

3.871.294

0912.912.308

4

Đinh Thị Diệu

Văn thư

3.811.294

0374.692.162

IX

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

 

 

1

Nguyễn Bá Quân

Chi cục trưởng

2.211.118

0912.093.729

2

Hoàng Thanh Bình

Phó Chi cục trưởng

3.875.047

0919.669.369

3

Nông Đình Khuê

Phó Chi cục trưởng

3.878.037

0988.403.005

4

Triệu Thị Ly

Văn thư

3.875.037

0393.475.667

X

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS VÀ THỦY SẢN

 

1

Nguyễn Hoàng Tùng

Chi cục trưởng

3.812.465

0912.704.035

2

Nông Thế Diễn

Phó Chi cục trưởng

 

0912.145.001

3

Vũ Thị Ánh

Văn thư

3.812.465

0983.427.395

XI

CHI CỤC KIỂM LÂM

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Thắng

Chi cục trưởng

3.810.649

0943.121.789

2

Nguyễn Đoàn Tú

Phó Chi cục trưởng

3.810.487

0913.249.549

3

Phạm Ngọc Kiên

Phó Chi cục trưởng

3.870.995

0983.173.006

4

Nguyễn Thị Thuỷ

Văn thư

3.870.521

0396.132.952

XII

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VSMTNT

 

1

Bế Ngọc Hùng

Giám đốc

3.870.646

0966.965.678

2

Hoàng Văn Nho

Phó Giám đốc

3.872.074

0912.112.144

3

Phạm Thị Thuỷ

Văn thư

3.871.351

0913.633.505

XIII

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

 

 

1

Đỗ Xuân Việt

Giám đốc

3.879.063

0915.600.566

2

Hoàng Văn Hùng

Phó Giám đốc

3.870.958

0395.555.118

3

Nông Văn Ngẩm

Phó Giám đốc

3.870.721

0982.411.459

4

Ngô Thị Hoàn

Văn thư

3.870.523

0395.600.198

Trân trọng thông báo./.

Admin

Tin bài mới:


Sign In