Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015
Số văn bản:Số: 2160/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2006
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD_2160_2006.rar
Sign In