Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất cam, quýt, đào lê tại các huyện: bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn giai đoạn 2006-2010
Số văn bản:Số: 36/QĐ-UBND
Ngày ban hành:09/01/2008
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD_36_2009.rar
Sign In