Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch Quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2015
Số văn bản:Số: 1059/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/07/2013
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 1059.doc
Sign In