Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc liên cơ quan Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Trung tâm Khuyến nông
Số văn bản:Số: 2113/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/10/2019
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 2113 DU AN SUA CHUA TRU SO CCTY BVTV.pdf
Sign In