Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tên văn bản:Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đường lâm nghiệp năm 2020 thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020
Số văn bản:Số: 1866/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/10/2020
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
File đính kèmQD 1866 PHE DUYET KE HOACH LUA CHON NHA THAU DA BVPTR.pdf
Sign In