Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung Luật Chăn nuôi giao

( Cập nhật lúc: 20/08/2020  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung Luật Chăn nuôi giao, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: HO SO DU THAO XAY DUNG NGHI QUYET.rar

Admin