Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Hồ sơ dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Hồ sơ dự thảo Quyết định Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, cụ thể như sau:

- Tên văn bản đề nghị đăng tải: Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Nội dung tham gia ý kiến gồm:

(1) Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

(2) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

(3) Báo cáo thuyết minh xây dựng dự thảo Quyết định.

Tải về tại đây: VAN BAN DU THAO.pdf

Admin