Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố danh mục TTHC ban hành mới

( Cập nhật lúc: 10/11/2023  )

Ngày 10/11/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành Quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Quyết định đã công bố 06 TTHC cấp tỉnh, nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại chuyên mục “DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” tại địa chỉ: “dichvucong.backan.gov.vn”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết của TTHC tại đây: QD 2067 UBND TINH BK.pdf

Dương Thị Thêm