Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2017, huyện Chợ Mới được giao trồng mới 1.500 ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung 1.200 ha; trồng rừng phân tán 100 ha và rừng sau khai thác 200 ha.

Xem tiếp


Hồng không hạt là cây ăn quả đặc sản của Bắc Kạn, theo thống kê năm 2017 toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 800ha, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng trên 400ha và sản lượng ước đạt 1.850 tấn.

Xem tiếp


Bệnh lùn sọc đen phương Nam (sau đây gọi tắt là bệnh lùn sọc đen) là một trong những đối tượng bệnh hại nguy hiểm trên cây lúa do virus gây ra và môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng. Khi bị bệnh nặng cây lúa không trỗ bông được hoặc trỗ bông không thoát, hạt bị đen và không cho thu hoạch.

Xem tiếp


Để chủ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng - vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bà con nông dân cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem tiếp


Thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón, kể từ ngày 20/10/2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan chuyên ngành thực hiện quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón và có các nhiệm vụ như:

Xem tiếp


Để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR của các cấp, các ngành; nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh về công tác PCCCR và những tác hại do cháy rừng gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch PCCCR với một số nhiệm vụ trọng tâm chính, nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và khuyến khích phát triển chăn nuôi theo vùng và thế mạnh của từng địa phương.

Xem tiếp


Vụ mùa 2017, Chi cục Trồng trọt & BVTV Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Sỹ Bình , huyện Bạch Thông triển khai mô hình sử dụng giống lúa chất lượng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa cải tiến – SRI vụ mùa 2017

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In