Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 21/TB-TT&BVTV ngày 22/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Tính đến chiều ngày 16/5/2019, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có 23 xã, phường xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với tổng số 469 con mắc bệnh, trọng lượng tiêu hủy 29.824, trong đó có 22 xã, phường và 28 thôn hiện đang có dịch với 468 con lợn mắc bệnh.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 16/5/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 10/5/2019 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2421/UBND-KTTCKT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nay Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải công văn trên, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 19/TB-TT&BVTV ngày 08/5/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện văn bản số 2827/BNN-BVTV ngày 24/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống sâu keo mùa thu.

Xem tiếp


Thời gian qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được các cấp, các ngành triển khai thực hiện, một số địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để thu gom bao gói thuốc BVTV đúng nơi quy định.

Xem tiếp


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thông báo số 17/TB-TT&BVTV ngày 24/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn về công tác trồng trọt và BVTV 7 ngày (Từ (22/4/2019 đến 28/4/2019), cụ thể như sau:

Xem tiếp


Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bạch Thông, bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gây hại mạnh trên các giống lúa nhiễm như: QR1, ĐS1, J02, Nếp, tỷ lệ hại phổ biến 1-3%, cá biệt 70% lá, diện tích nhiễm 6,1 ha tại các xã Vi Hương, Lục Bình, Phương Linh.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In