Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chăn nuôi lợn địa phương (còn gọi là lợn bản địa) là một trong những loài vật nuôi nằm trong định hướng phát triển trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã được phê duyệt tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; Kế hoạch số 777/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn tỉnh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, giống lợn này tại Nghị quyết số 01/ 2022/ NQ- HĐND ngày 27/4/2022 Quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn


Để chủ động phòng, tránh và hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, Sở Nông nghệp và PTNT đăng tải Công đện số 03/CĐ-BCH ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ huy PTDS; PCTT&TKCN; PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn về chủ động ứng phó với cơn bão số 03, cụ thể như sau:


Theo tin dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Bắc Kạn nhận định: Từ chiều tối nay (10/8) đến ngày 12/8, ở các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Để chủ động phòng, tránh và hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất gây ra, Sở Nông nghệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Công đện số 02/CĐ-BCH ngày 10/8/2022 của Ban Chỉ huy PTDS' PCTT&TKCN; PCCC&CNCH tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế (Hợp tác xã, THT, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh) tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Từng bước hướng tới tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.


Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, góp phần ổn định xã hội và thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh. Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, cụ thể như sau:


Nhằm chủ động ứng phó với dông lốc, sét mưa đá, Văn phòng Ban chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:


Ngày 03/3/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021.


Nhằm triển khai Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hằng năm; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.


Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình) phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện tổng hợp kết quả và xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB với nội dung như sau:


Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và văn bản số 7825/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi.

1234567...Trang cuối