Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 31/10/2017 về thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017

Xem tiếp


Năm 2017, huyện Chợ Mới được giao trồng mới 1.500 ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung 1.200 ha; trồng rừng phân tán 100 ha và rừng sau khai thác 200 ha.

Xem tiếp


Hồng không hạt là cây ăn quả đặc sản của Bắc Kạn, theo thống kê năm 2017 toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 800ha, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng trên 400ha và sản lượng ước đạt 1.850 tấn.

Xem tiếp


Bệnh lùn sọc đen phương Nam (sau đây gọi tắt là bệnh lùn sọc đen) là một trong những đối tượng bệnh hại nguy hiểm trên cây lúa do virus gây ra và môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng. Khi bị bệnh nặng cây lúa không trỗ bông được hoặc trỗ bông không thoát, hạt bị đen và không cho thu hoạch.

Xem tiếp


Để chủ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng - vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, bà con nông dân cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In