Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/8/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (có ban hành phụ lục Danh mục thuốc BVTV kèm theo). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2018, theo đó các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm (tức đến ngày 28/10/2019) sẽ bị loại bỏ khỏi Danh mục.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kế hoạch số 14/KH-CCQLCL ngày 03/8/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018; Quyết định số 64/QĐ-CCQLCL ngày 06/8/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Theo kết quả điều tra của Chi cục Trồng trọt và BVTV, hiện nay diện tích lúa mùa sớm đang giai đoạn ôm đòng - trỗ, lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh. Tại các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm và Thành phố Bắc Kạn bệnh đạo ôn lá đang gây hại trên các giống lúa như QR1, Nếp, Thiên ưu 8, Khang dân 18, DV108, Bắc Hương... tỷ lệ bệnh hại phổ biến 2 - 3% số lá, có nơi tỷ lệ bệnh hại lên tới 10% số lá, cá biệt có diện tích tỷ lệ bệnh hại trên 70% số lá.

Xem tiếp


Theo thống kê nhanh từ các huyện, thành phố tại thời điểm tháng 7/2018 tổng đàn lợn trên địa bàn là 163.346 con giảm 16% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó đàn lợn nái 16.224 con giảm 39% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem tiếp


Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Xem tiếp


Thực hiện văn bản số 4327/UBND-KT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

Xem tiếp


Để chủ động ứng phó diễn biến của mưa lũ, lũ quét, sạt lở và diễn biến bất thường của thời tiết tiềm ẩn nhiều rủi ro do dịch bệnh và môi trường. Vừa qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành văn bản số 216 /CNTY-QLDB trong đó có đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

Xem tiếp


Để chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống dịch bệnh động vật, vừa qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành văn bản số 215/CNTY-QLDB&CN về việc chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó có đề nghị các đơn vị trực thuộc đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung chính như sau:

Xem tiếp


Để chủ động khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra đối với cây trồng, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra, Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa ban hành văn bản số 277/TT&BVTV, trong đó đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung phối hợp chỉ đạo hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp trên cây trồng nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In