Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 2045/HDLS-SNN&PTNT-STC ngày 21/9/2021 của liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính về việc thực hiện đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:


Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh, chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh ban hành các văn bản, chính sách liên quan để phát triển và bảo vệ rừng.


Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được xác định là một giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng…


Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020; Căn cứ Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Hướng dẫn số 62/HD-VPĐP ngày 22/7/2021 của Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021, cụ thể như sau:


Cùng với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông sản theo hướng chất lượng và an toàn, ngành Nông nghiệp Bắc Kạn khuyến khích các cơ sở sản xuất liên kết với các nhà phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (TPAT). Đến nay, tỉnh đã hình thành được nhiều chuỗi cung ứng TPAT, góp phần tích cực thúc đẩy kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông sản của địa phương.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể các cấp và hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy vai trò chủ thể tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả quan trọng.


Ngày 06/7, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn ký ban hành Văn bản số 4145/BCH-NNTNMT gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.


Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2890/QĐ-BNN-VPĐP, theo Quyết định Miến dong Tài Hoan của tỉnh Bắc Kạn vinh dự nằm trong 20 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp quốc gia năm 2020.


Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Bản tin Khuyến nông số 02/2021 như sau:


Thực hiện văn bản số 292/VPTT ngày 21/6/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Hiện nay các khu vực trong tỉnh đã có mưa trên diện rộng, riêng tại huyện Ngân sơn, Ba Bể, Pác Nặm đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tính từ 1h-7h ngày 24/6/2021 các trạm tại các huyện nêu trên từ 70 đến 146mm; Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Bắc Kạn (bản tin số 107/MLDR/BKAN-DBTT ngày 22/6), từ hôm nay đến hết này 25/6/2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Văn phòng PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện một số nội dung như sau:

1234567...Trang cuối