Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch Quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2015Số: 1059/QĐ-UBND11/07/2013QD 1059.docchi tiết
2Quyết định phê duyệt dự án quy hoạchhoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015Số: 895/QĐ-UBND13/06/2013QD 895.docchi tiết
3Quyết định phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020Số: 4040/QĐ-UBND31/12/2009QD_4040_2009.rarchi tiết
4Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015Số: 2160/QĐ-UBND30/10/2006chi tiết
5Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015Số: 2160/QĐ-UBND30/10/2006chi tiết