Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đường lâm nghiệp năm 2020 thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020Số: 1866/QĐ-UBND16/10/2020QD 1866 PHE DUYET KE HOACH LUA CHON NHA THAU DA BVPTR.pdfchi tiết
2Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc liên cơ quan Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Trung tâm Khuyến...Số: 2113/QĐ-UBND31/10/2019QD 2113 DU AN SUA CHUA TRU SO CCTY BVTV.pdfchi tiết
3Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch Quy hoạch phát triển sản xuất rau an toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011- 2015Số: 1059/QĐ-UBND11/07/2013QD 1059.docchi tiết
4Quyết định phê duyệt dự án quy hoạchhoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2015Số: 895/QĐ-UBND13/06/2013QD 895.docchi tiết
5Quyết định phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020Số: 4040/QĐ-UBND31/12/2009QD_4040_2009.rarchi tiết
6Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015Số: 2160/QĐ-UBND30/10/2006chi tiết
7Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2007-2015Số: 2160/QĐ-UBND30/10/2006chi tiết