Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu chung

( Cập nhật lúc: 14/10/2012  )

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

Địa chỉ: Số 13 –  Đường Trường Chinh – TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại:  0281.3870.164                   

Fax: 0281.3870.525

Địa chỉ Email: sonnptnt@backan.gov.vn

         Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ - UB ngày 9/1/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là cơ quan chuyên giúp việc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản tại kho bạc Nhà nước Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó Giám đốc do UBND tỉnh xét bổ nhiệm./.