Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc sở

( Cập nhật lúc: 01/05/2023  )

01. Chi cục Kiểm lâm            

SĐT: 0209.3870.521

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Thắng

Mail công vụ: thangnh.nn@backan.gov.vn

 

02. Chi cục Phát triển nông thôn    

SĐT: 0209.6250.039

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Quách Đăng Quý

Mail công vụ: quyqd.nn@backan.gov.vn

 

03. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng  

SĐT: 0209.3810.466  

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoàng Tùng

Mail công vụ: tungnh.nn@backan.gov.vn

 

04. Chi cục Chăn nuôi và Thú y        

SĐT: 0209.3811.294

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Đỗ Xuân Việt

Mail công vụ: vietdx.nn@backan.gov.vn


05. Chi cục Thủy lợi

SĐT: 0209.3810.078

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Đới Văn Thiều

Mail công vụ: thieudv.nn@backan.gov.vn

 

06. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   

SĐT: 0209.3871.351

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc: Bế Ngọc Hùng

Mail công vụ: hungbn.nn@backan.gov.vn


07. Trung tâm Khuyến nông

SĐT: 0209.3870.523

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc: Hoàng Văn Hùng

Mail công vụ: hunghv.nn@backan.gov.vn