Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc sở

( Cập nhật lúc: 10/05/2018  )

01. Chi cục Kiểm Lâm            

SĐT: 0209.3870.521

Địa chỉ: Tổ 4 -  Phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Nguyễn Hữu Thắng

Mail: thangnh.nn@backan.gov.vn

 

02. Chi cục Phát triển nông thôn    

SĐT: 0209.6250.039

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Quách Đăng Quý

Mail: quyqd.nn@backan.gov.vn

 

03. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bắc Kạn  

SĐT: 0209.3810.466  

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên -  thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục Trưởng: Nguyễn Hoàng Tùng

Mail: tungnh.nn@backan.gov.vn

 

04. Chi cục Chăn nuôi và Thú y        

SĐT: 0209.3811.294

Địa chỉ: Tổ 9 -  Phường Phùng Chí Kiên - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Đỗ Xuân Việt

Mail: vietdx.nn@backan.gov.vn


05. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật        

SĐT: 0209.3875.037

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Nguyễn Bá Quân

 Mail: quannb.nn@backan.gov.vn


06. Chi cục Thủy lợi

SĐT: 0209.3810.078

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân -  thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Chi cục trưởng: Triệu Văn Thanh

Mail: thanhtv.nn@backan.gov.vn

 

07. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn   

SĐT: 0209.3871.351

Địa chỉ: Tổ 4 - Phường Đức Xuân - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Giám đốc: Bế Ngọc Hùng

 Mail: hungbn.nn@backan.gov.vn


08. Trung tâm Khuyến nông

SĐT: 0209.3870.523

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Phùng Chí Kiên - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Phó Giám đốc (Phụ trách): Hoàng Văn Hùng

 Mail: hunghv.nn@backan.gov.vn