Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các kênh tin
 • Tổng quan
  • Giới thiệu chung
  • Chức năng nhiệm vụ
  • Cơ cấu tổ chức
  • Đơn vị trực thuộc Sở
  • Danh bạ điện thoại
 • TIN TỨC
  • Tin tức - Sự kiện
  • Thông tin hoạt động
 • Tải về
  • Tải văn bản, tài liệu
 • Tin chuyên ngành
  • Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  • Chăn nuôi – Thú y
  • Thủy lợi – PCLB
  • Quản lý chất lượng NLS&TS
   • Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản được cấp chứng nhận ATTP
  • Lâm nghiệp
  • Kiểm lâm
  • Khuyến nông
  • Phát triển Nông thôn
  • Nước sinh hoạt và VS MTNT
  • Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới
  • Chương trình OCOP Bắc Kạn
 • Lịch tiếp công dân
 • Văn bản của Sở
 • Văn bản chỉ đạo, điều hành
Sign In