Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 06/06/2024  )

Theo báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra ngày 05/6/2024 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn và xã Cư Lễ, huyện Na Rì: Châu chấu tre lưng vàng giai đoạn tuổi 4 -5 và trưởng thành gây hại trên rừng vầu và ngô giai đoạn trỗ cờ - thâm râu với tổng diện tích 143,5 ha, trong đó diện tích ngô bị hại 7,5 ha (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn: 7 ha; xã Cư Lễ, huyện Na Rì: 0,5 ha). Mật độ phổ biến 60 - 80 con/m2, cao 150 - 200 con/m2, cục bộ  > 300  con/m2

Để chủ động trong công tác phòng trừ, ngăn chặn châu chấu tre lưng vàng di chuyển thành đàn gây thiệt hại cho cây trồng nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố và Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phối hợp thực hiện các nội dung của văn bản số 1093/SNN-TT,BVTV&QLCL ngày 30/5/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường chỉ đạo phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng nông nghiệp.

2. Đối với UBND các huyện Ngân Sơn, Na Rì và Bạch Thông

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án/Kế hoạch phòng trừ châu chấu tre lưng vàng, không để châu chấu phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại trên cây trồng nông nghiệp.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã đang có châu chấu gây hại (các thôn: Nà Nạc, Nà Vài, Bản Quản, Liên Kết, Phiêng Pục xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn; thôn Sắc Sái xã Cư Lễ, huyện Na Rì): Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động kiểm tra diện tích rừng vầu và diện tích gieo trồng cây nông nghiệp có nguy cơ bị châu chấu gây hại; phun trừ châu chấu tre lưng vàng trên các diện tích cây trồng nông nghiệp bị hại, đặc biệt chú ý những diện tích ngô giai đoạn trỗ cờ, diện tích mạ vụ mùa…

- Chỉ đạo thống kê, đánh giá thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra (nếu có); nếu châu chấu tre lưng vàng bùng phát diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất, cần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ chống dịch để khôi phục sản xuất đối với các diện tích cây nông nghiệp bị châu chấu gây hại nặng theo quy định.

 

3. Đối với UBND các huyện, thành phố chưa xuất hiện châu chấu tre lưng vàng gây hại

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện điều tra, theo dõi, dự báo khả năng phát sinh của châu chấu tre lưng vàng để chủ động có phương án phòng chống kịp thời. Chú ý khu vực giáp ranh với vùng đã bị châu chấu gây hại tại các huyện Ngân Sơn, Na Rì.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về cách nhận biết và biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng cho các hộ dân.

4. Các đơn vị trực thuộc Sở

- Chi cục Kiểm lâm: Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm viên địa bàn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để theo dõi, thống kê diện tích rừng vầu, nứa bị hại; tuyên truyền tới người dân về cách nhận biết, tác hại và biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng. Phối hợp theo dõi, phát hiện địa điểm châu chấu tre lưng vàng đẻ trứng (vào tháng 9, 10, khu vực đẻ trứng thường có xác trưởng thành châu chấu), đồng thời thông báo tới cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương để có phương án phòng trừ năm tiếp theo.

- Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng:

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng của các địa phương; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các nội dung theo thẩm quyền quy định.

+ Chủ động trao đổi thông tin với cơ quan chuyên môn tại các tỉnh giáp ranh (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang) đang có châu chấu tre lưng vàng gây hại để phối hợp theo dõi, phòng trừ châu chấu tre lưng vàng.

Tải về tại đây: VB 1145.pdf

Admin