Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024

( Cập nhật lúc: 10/06/2024  )

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 21, nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024 như sau: 

Tải về tại đây: Tổng hợp vườn ươm toàn tỉnh.pdf

Admin