Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/08/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải quyết định số  1537/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD CONG BO DANH MUC TTHC CUA SO NNPTNT BK.pdf

Admin