Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo quy định mức thu, nộp phí theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính

( Cập nhật lúc: 05/07/2024  )

Thực hiện Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo mức thu một số khoản phí, lệ phí các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thay đổi, cụ thể như sau:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 một số khoản phí trong lĩnh vực thú y, lĩnh vực chăn nuôi, lĩnh vực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tải về tại đây: TB 61 SNN.pdf

Admin