Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn mời dự Hội nghị Công bố kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 và Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023

( Cập nhật lúc: 24/04/2023  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Giấy mời số 159/GM-SNN ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Hội nghị Công bố kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 và Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:

- Giấy mời:GM 159 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin