Skip Ribbon Commands
Skip to main content

100% CC, VC, NLĐ Sở Nông nghiệp và PTNT đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

( Cập nhật lúc: 04/11/2022  )

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), từng bước hình thành “Công dân điện tử”, góp phần nâng cao nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực tuyên truyền, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính, không nộp hồ sơ trực tiếp khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải (tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG) để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nghiên cứu, tham khảo, cụ thể:

Tải về tại đây: HUONG DAN DANG KY.pdf

Dương Thị Thêm