Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Trồng trọt, BVTV&QLCL tập huấn mã số vùng trồng

( Cập nhật lúc: 05/10/2023  )

Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc truy xuất và xác thực xuất xứ nguồn gốc hàng hóa bằng hệ thống thông tin quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về các điều kiện Kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị hàng nông sản và phát triển thương hiệu của tỉnh đáp ứng hàng rào kỹ thuật ngày càng chặt chẽ đặt ra ở các thị trường có giá trị cao.

Trong các ngày từ 26 đến 27/9/2023, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực trong công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; mã vùng trồng lĩnh vực trồng trọt cho hơn 50 học viên là công chức, viên chức Chi cục Trồng trọt, BVTV và Quản lý chất lượng, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, công chức, viên chức là phụ trách xây dựng Nông thôn mới các xã phấn đấu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025; công chức, viên chức Văn phòng điều phối NTM.

 Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I giới thiệu các quy định chung về cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo tiêu chuẩn TCCS 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng; TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói; các quy định chung về Kiểm dịch thực vật và kiểm soát an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu; Hướng dẫn cách ghi chép sổ nhật ký canh tác; cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng, sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gắn với việc thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 nhằm góp phần từng bước bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong xuất khẩu nông sản; phục vụ công tác theo dõi tình hình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm; kiểm soát sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc các sản phẩm cây trồng của tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm và hiểu rõ hơn về cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, nhằm từng bước đưa sản xuất nông nghiệp bền vững, đáp ứng quy định của thị trường trong và ngoài nước.

Bắc Kạn hiện đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo hướng hữu cơ, vùng an toàn VietGAP; toàn tỉnh hiện có sản phẩm thạch đen ở Na Rì được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, trong năm 2023, sản phẩm cây nghệ và cây mơ được cấp mã số vùng trồng nội địa./.

Hồng Chiêm