Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn tích cực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

( Cập nhật lúc: 30/10/2023  )

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số của tỉnh, quốc gia năm 2023. 

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 2153/SNN-TCCB ngày 31/8/2023 về tổ chức các hoạt động “Tháng khuyến học”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, “Ngày Khuyến học Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; Văn bản số 2426/SNN-VP ngày 29/9/2023 về phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền trên Trang TTĐT của Sở các tin, bài đăng tải trên mục Chuyển đổi số, đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame), ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ngoài ra, hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 2233/SNN-VP ngày 11/9/2023 về phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023, kết quả có 309/358 biến chế có mặt trong toàn ngành hưởng ứng tham gia, đạt tỷ lệ 86,3%; cử Lãnh đạo, công chức tham gia Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023; cử 48 công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo Đề án 06 do Công an tỉnh chủ trì, 100% người tham gia hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ. Đăng ký 193 công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 trên Nền tảng MOOCs. 

 Đồng chí Vi Thị Thúy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao máy tính cho UBND xã Nghĩa Tá thực hiện nhiệm vụ CĐS

Là thành viên của Tổ triển khai Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở phối hợp với các địa phương và 08 xã, phường được lựa chọn thực hiện thí điểm triển khai chuyển đổi số để xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện, đồng thời tặng 01 bộ máy vi tính cho UBND xã Nghĩa Tá (đơn vị được Sở phụ trách theo dõi, hỗ trợ) nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Phối hợp với Trung tâm Địa tin học, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin thống kê, bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2023 cho 124 công chức, viên chức phụ trách nông lâm thuộc cấp tỉnh, huyện, xã tham gia.

Thông qua các hình thức tuyên truyền, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2023 góp phần thay đổi nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong tình hình mới. Thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập nền tảng dữ liệu về diện tích, sản lượng cây trồng, xây dựng bản đồ số vùng trồng các cây trồng chính để khai thác, sử dụng trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng; số hóa quy trình cấp để triển khai cấp mã số vùng trồng trực tuyến; phát triển ứng dụng công nghệ thông minh, phát triển hạ tầng internet vạn vật để phân tích, hỗ trợ giai đoạn sinh trưởng của cây trồng như: Cảm biến vi khí hậu; giám sát độ ẩm; điều tiết và tiết kiệm lượng nước tưới; thiết lập hệ thống dữ liệu và bản đồ số về diện tích, chủng loại và sản lượng các cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ./.

Hồng Chiêm