Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT tặng máy tính cho xã Nghĩa Tá thực hiện thí điểm chuyển đổi số

( Cập nhật lúc: 12/10/2023  )

Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, giúp đỡ 08 xã, phường thí điểm thực hiện chuyển đổi số năm 2023. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được phân công, phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn thực hiện các nội dung như triển khai, cập nhật số liệu hệ thống thông tin ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; ứng dụng khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn; ứng dụng hệ thống Vrain (hệ thống đo mưa chuyên dùng) nhằm theo dõi lượng mưa trên khu vực được đặt thiết bị do mưa tự động….

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Chợ Đồn ngày 09/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng 01 máy tính cho UBND xã Nghĩa Tá thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023.

 Đồng chí Vi Thị Thúy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn trao máy tính cho UBND xã Nghĩa Tá thực hiện thí điểm Chuyển đổi số năm 2023

Hưởng ứng Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số tại 08 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin, thống kê, bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc sở, phòng NN&PTNT, công chức theo dõi nông, lâm nghiệp các xã, thị trấn.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua tập huấn công chức, viên chức được hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập số liệu, phân tích và dự báo thống kê, xây dựng kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT, công tác thống kê, báo cáo ngành. Cách tính toán một số chỉ tiêu thống kê, đánh giá giám sát cơ cấu ngành Nông nghiệp; truy cập, khai thác thông tin, cập nhật báo cáo tiến độ, dữ liệu, bản đồ theo quy định lên hệ thống thông tin ngành nông nghiệp. Sau tập huấn, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ sử dụng phần mềm đi vào nếp, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Việc ứng dụng phần mềm mới này sẽ đảm bảo tính ứng dụng xuyên suốt, kịp thời, chính xác về diện tích, tổng đàn, năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi. Đây sẽ là kho dữ liệu quan trọng của ngành nông nghiệp, tổng hợp đầy đủ về các lĩnh vực từ cấp sở đến cấp xã, qua đó phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, cũng như ngành nông nghiệp./.

i:0#.f|admembershipprovider|adminsnn