Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh

( Cập nhật lúc: 21/12/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 372/QĐ-KTHT-HTTT ngày 15/12/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

QD 372 CUC KT HOP TAC.pdf

TAI LIEU KEM THEO.pdf

Admin