Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp

( Cập nhật lúc: 24/11/2022  )

Vừa qua Chi cục PTNT tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn “Giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp” với những nội dung về ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất Face Farm và kế toán hợp tác xã (HTX) cho hơn 50 học viên là HTX, cán bộ quản lý sản xuất, kế toán của các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. 

 

Tập huấn trực tuyến trên phần mềm Zoom, nên 100% số học viên tham dự lớp tập huấn đều có máy tính kết nối internet; mỗi HTX được tạo trước tài khoản trên phần mềm. Giảng viên áp dụng phương pháp hướng dẫn sử dụng phần mềm bằng tài khoản Demo và các học viên thao tác thực hành bằng tài khoản của đơn vị mình. Các vấn đề phát sinh trong quá trình học viên thực hành được giảng viên tiếp cận và hướng dẫn xử lý trực tiếp. Kết thúc khóa tập huân, các học viên hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình với các nội dung như: Ghi chép nhật ký sản xuất; truy xuất nguồn gốc; tự tạo và in mã QR Code để in tem, bao bì; lập kế hoạch sản xuất, định vị khu vực sản xuất bằng bản đồ sẵn có của Google; hạch toán chi phí sản xuất từng vụ; tính giá thành sản phẩm tự động; quản lý bán hàng tồn kho nông sản; hỗ trợ khai báo thuế...

Ngoài ra, Ban Tổ chức thành lập nhóm Zalo của lớp tập huấn để duy trì việc trao đổi thông tin, ý kiến của các học viên và giảng viên. 100% học viên đánh giá nội dung lớp tập huấn rất thiết thực, hiệu quả. Lớp tập huấn đã nâng cao kiến thức thực hành ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý sản xuất và kế toán HTX, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường quá trình chuyển đổi số của các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Mã Đình Cương