Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 22/11/2022  )

Thực hiện Văn bản 189/KTHT ngày 17/3/2022 của Cục Kinh tế hợp tác về triển khai ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán HTX.

Vừa qua, Chi cục PTNT đã phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác triển khai tổ chức tập huấn cho 50 HTX trên địa bàn tỉnh sử dụng giải pháp phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán HTX do Công ty Sorimachi cung cấp, được hỗ trợ miễn phí sử dụng thử nghiệm đến tháng 6 năm 2023.

 

Thông qua lớp tập huấn Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX trên địa bàn tỉnh năm 2022. Các học viên được trang bị kiến thức về phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Việc áp dụng chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn được xem là xu thế tất yếu trong trong thời đại 4.0. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ trong xúc tiến thương mại điện tử, các sàn giao dịch điện tử hiện nay, điều kiện để đưa thông tin hàng hoá dịch vụ lên các trang mạng, tìm hiểu về Digital Marketing, cách sử dụng Digital Marketing trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, bán hàng trên môi trường mạng…, hướng dẫn lên sàn thương mại điện tử Shopee mall, vỏ sò ....

Sau khi được tập huấn, các thành viên tham dự có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào chế biến, tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các HTX trên sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Đây được xem là giải pháp quan trọng để các sản phẩm nông nghiệp nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị liên kết phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm./.

Mã Đình Cương