Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức hoạt động về nguồn tại các điểm Di tích thuộc xã Đức Vân, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 03/06/2024  )

Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, đồng thời đa dạng hình thức sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

Ngày 31/5/2024, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức hoạt động “Về nguồn” và sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề “Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm Di tích Khau Pàn, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân và Di tích lịch sử Coỏng Tát, thôm Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn. Tham dự buổi sinh hoạt về nguồn có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Ngô Thế Cường, Phó Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn làm trưởng Đoàn.

 Đồng chí Ngô Thế Cường, Phó Bí thư Chi bộ Chi cục PTNT cùng các đảng viên dâng hương tại Di tích Khau Pàn, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn

Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ đồng chí Phùng Chí Kiên, người học trò xuất sắc của Bác đã anh dũng hy sinh tại Di tích Khau Pàn, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; tổ chức lễ dâng hoa và báo công Bác tại Di tích lịch sử Coỏng Tát, thôm Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Ngân Sơn và cũng là chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn.

 Các đồng chí đảng viên Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tìm hiểu về cuộc đời và quá trình hoạt động của đồng chí Phùng Chí Kiên

 

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa đặc biệt, nhằm khơi dậy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào dân tộc đối với cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đối với cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức đã được ôn lại những thời khắc lịch sử của dân tộc, thấy được sự hy sinh, mất mát và thêm lòng cảm phục, biết ơn tới bao thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương giành lại độc lập, tự do cho tổ quốc và cuộc sống hòa bình cho dân tộc. Hoạt động “về nguồn” đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị, từ đó chuyển hóa thành những hành động có ý nghĩa, thiết thực, những việc làm tự giác, thường xuyên trong cuộc sống, trong học tập và trong công tác.

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại khu Di tích lịch sử Coỏng Tát,thôm Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
Ngô Thế Cường