Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT sinh hoạt chuyên đề

( Cập nhật lúc: 26/09/2022  )

Sáng ngày 23/9, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” theo Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT.

 Toàn cảnh cuộc sinh hoạt chuyên đề

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngọc Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tập trung đánh giá về hiện trạng tài nguyên rừng, tình hình vi phạm và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; kết quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương, công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt những kết quả quan trọng như: Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, không để tồn đọng, kéo dài thành điểm nóng; hoạt động khai thác lâm sản của các chủ rừng được quản lý và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc lợi dụng đưa gỗ không có hồ sơ, nguồn gốc hợp pháp vào chế biến, tiêu thụ, góp phần giảm thiểu tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép; công tác trồng rừng luôn được đơn vị quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 117%; các hoạt động tuần tra, truy quét tại các Khu bảo tồn được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Số vụ vi phạm về phá rừng trong 09 tháng đầu năm 2022 tăng 177 vụ, diện tích rừng thiệt hại do phá rừng tăng 33 ha so với cùng kỳ năm 2021; tình trạng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án tại một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Nguyên nhân do người dân tại các khu vực vùng sâu, vùng xa khó khăn, không có đất sản xuất có nhu cầu về diện tích đất để sử dụng trồng rừng, trồng các cây nông nghiệp như gừng, thạch đen… Diện tích rừng bị phá chủ yếu là rừng sản xuất, rừng chưa có trữ lượng; một số chủ đầu tư nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương, chính sách và quy định của nhà nước về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, hội nghị đã bàn và thống nhất thông qua 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp với nhiều nội dung, hình thức phù hợp với nhiều đối tượng các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về lĩnh vực lâm nghiệp như: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Chỉ thị số 05/CT-TTg  ngày 18/5/2022, Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 15/5/2017, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/10/2021, Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 03/10/2021. Tăng cường nâng cao năng lực, đạo đức công vụ, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương cho đội ngũ công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật Tham mưu các nội dung đảm bảo sinh kế cho người dân sống gần rừng nhằm giảm áp lực vào rừng tự nhiên góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm về khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trên địa bàn. Tham mưu ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về phá rừng trái pháp luật và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không đảm bảo các quy định của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngọc Văn Biên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là vấn đề nội cộm, bức xúc để tập trung chỉ đạo trong thời điểm hiện nay; trình tự các bước sinh hoạt được thực hiện nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, có trách nhiệm, đạt hiệu quả cao. Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trong 3 tháng cuối năm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022./.

Nông Nguyệt