Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

( Cập nhật lúc: 14/09/2020  )

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

Ngày 11/9/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 1747/SNN-TTr gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phát động tới toàn thể công chức, viên chức trong ngành tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. Đồng thời, gắn nội dung tham gia Cuộc thi là một trong các nhiệm vụ được giao để đánh giá, xem xét thi đua khen thưởng cuối năm.

 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến; Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 15/9/2020 và kết thúc lúc 8h00’ ngày 15/10/2020. Giao Văn phòng Sở; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị./.

Hồng Chiêm