Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020

( Cập nhật lúc: 27/12/2019  )

Thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020, cụ thể theo file đính kèm như sau:

Tải về tại đây: Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020.pdf

Admin