Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/07/2020  )

Để chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nguồn nước, lương thực phục vụ dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; Có kế hoạch chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người, gia súc và công nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Kế hoạch số 390/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: KH UNG PHO THAM HOA HAN HAN.pdf

Admin