Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023(Chỉtiêu năm 2022)

( Cập nhật lúc: 09/02/2023  )

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-SNN ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 và trên cơ sở đề nghị của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về danh mục, nội dung tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2), Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

THONG BAO SO 10.2023 SNN.pdf

DANH MỤC TÀI LIÊU ÔN THI TUYỂN VC.xls

Admin