Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

( Cập nhật lúc: 28/04/2023  )

Để Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 tổ chức đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải các văn bản liên quan đến Cuộc thi nhằm Tuyên truyền về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Cụ thể như sau:

TẢI VỀ TẠI ĐÂY:

- Văn bản phát động: VB 356 PHAT DONG CUOC THI KHOI NGHIEP SANG TAO TINH BK 2023.pdf

- Thể lệ Cuộc thi: THE LE CUOC THI.pdf

- Tờ rơi vận động tham gia: TO ROI CUOC THI.pdf 

Admin