Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (chỉ tiêu năm 2022)

( Cập nhật lúc: 25/04/2023  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 151/QĐ-SNN ngày 25/4/2023 công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (chỉ tiêu năm 2022), cụ thể như sau:

Tải về tại đây:

- Quyết định: QD 151 SNN.pdf

- Danh sách: DANH SACH KEM QĐ CN KQTD 2023.xls

Admin