Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (Vòng 1)

( Cập nhật lúc: 28/10/2019  )

Thực hiện Kế hoạch số 1059/KH-SNN ngày 19/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và trên cơ sở kết quả cuộc họp của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 25/10/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019 (vòng 1) như sau:

Tải về tại đây: 

1. Thông báo: 

2. Biểu điểm: 

KET QUA DIEM THI.xls

 

Admin

Tin bài mới:


Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các nội dung quy định tại Khoản 1 Khoản 3 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT( 04/10/2019)

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 1)( 03/10/2019)

Thông báo danh mục tài liệu thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (Vòng 2)( 03/10/2019)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn)( 11/09/2019)

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội ( 06/09/2019)

Quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn( 05/09/2019)

Điều chỉnh trình độ tuyển dụng và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 09/08/2019)

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 25/07/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh một số tiêu chí Thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019( 04/07/2019)

Đăng tải Quyết định ban hành Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn( 26/06/2019)

Sign In