Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023) của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 29/05/2024  )

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 08/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023; Quyết định số 88/QĐ-SNN ngày 28/3/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 57/KH-HĐTDVC ngày 10/5/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về hoạt động của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024.

Ngày 26/5/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) tại Sở Nông nghiệp và PTNT, số 13 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ kết quả chấm thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo như sau:

1. Kết quả thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023) (có biểu kết quả thi vòng 2 gửi kèm).

Kết quả thi được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT và đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: http://sonnptnt.backan.gov.vn

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo, lệ phí phúc khảo:

- Thời gian: Kể từ ngày 29/5/2024 đến 16h30’ ngày 12/6/2024.

- Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Lệ phí: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

Hội đồng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo theo mẫu gửi kèm (nếu có). Hội đồng thi chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo được nộp trực tiếp, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường bưu chính, thư điện tử, Fax.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các thí sinh dự thi và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.

 

Tải về tại đây:

- Thông báo: TB 51 HĐTDVC.pdf

- Biểu kèm thông báo: BIỂU THONG BAO ĐIEM THI VC 2024.pdf

Admin