Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023)

( Cập nhật lúc: 18/06/2024  )

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-SNN ngày 17/6/2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2024 (chỉ tiêu năm 2023).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển: (có danh sách gửi kèm).

2. Thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính) hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có) như: Hợp đồng làm việc, sổ BHXH, quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương gần nhất…

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng chứng chỉ chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để đơn vị liên quan và các thí sinh biết và thực hiện. 

 

Tải về tại đây: 

TB 58 HDTD.pdf

DANH SACH KEM THONG BAO TRUNG TUYEN VC 2024 (1).pdf

Admin