Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

( Cập nhật lúc: 16/03/2023  )

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-HĐ ngày 14/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Có danh sách kèm theo).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

2.1. Thời gian tổ chức thi:

- Vòng 2: Buổi sáng ngày 02/4/2023. Thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ 6 giờ 45 phút.

- Môn thi: Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Thời gian làm bài thi 180 phút).

2.2. Hình thức thi: Thi viết.

2.3. Địa điểm tổ chức thi: Tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Về mức thu phí, thời gian và địa điểm thu phí dự tuyển:

- Mức thu phí dự tuyển: 500.000đ/người (thực hiện theo Điều 4, Thông tư­ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

- Thời gian: Từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 24/3/2023. Quá thời hạn nêu trên thí sinh không nộp phí dự tuyển coi như không có nhu cầu dự tuyển viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023 (Hội đồng loại khỏi danh sách tham dự kỳ thi).

- Địa điểm nộp phí: Phòng Tổ chức cán bộ (tầng I), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Lưu ý:

- Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ thùy thân hợp pháp khác.

- Đề nghị thí sinh nắm rõ số báo danh và phòng thi của mình theo danh sách triệu tập gửi kèm Thông báo này.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh dự thi được biết, chủ động ôn tập và có mặt đúng thời gian quy định.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ (http://sonnptnt.backan.gov.vn.) và được niêm yết tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. Các thí sinh có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, Điện thoại: 02093.810371 để xem xét, giải quyết./.

Chi tiết tại đây:

TB 17 HĐTDVC SNN.pdf

DANH SACH KEM THEO THONG BAO.xls

Admin