Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án Dược liệu quý

( Cập nhật lúc: 04/11/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án: Đầu tư vùng trồng dược liệu quý để các tổ chức, cá nhân biết tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

TB 50 SNN.pdf

QD 1719 TTg.pdf

Thông tư 10 của Bộ y tế.pdf

Admin