Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 07/06/2024  )

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-CCKL ngày 05/6/2024 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ chức bán đấu giá tài sản đã tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản bán đấu giá

- Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Thông tin lô tài sản, giá khởi điểm lô tài sản:

07 khúc gỗ (dạng gốc, rễ) loài thông thường thuộc nhóm VIII có tổng trọng lượng 160,5kg. Lô tài sản có giá trị là 802.500 đồng (Tám trăm linh hai nghìn năm trăm đồng).

 2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Tổ chức bán đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí do người, đơn vị có tài sản đấu giá quyết định, cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đối với các loại tài sản đấu giá.

- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Địa điểm nộp: Tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn (qua phòng Thanh tra - Pháp chế), địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 02093.870.861.

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thông báo phát hành.

Người nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu hoặc chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân) khi đến nộp hồ sơ.

 

Tải về tại đây: TB 59 CCKL.pdf

Admin